Zahraniční styky

Naše mezinárodní obchodní síť s 6 výrobními místy, 24 vlastních poboček a Celosvětová síť vybraných zástupců nabízí možnost najít příslušnou kontaktní osobu v místním jazyce.

V rozevírací nabídce vyberte zemi a odešlete svá přání, žádosti nebo jiné požadavky přímo do příslušné pobočky klepnutím na odkaz zaznamenat kontakt.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Bröer GmbH

Karlstr. 8
D-58135 Hagen

Tel.:  +49 (0) 2331 / 904-0
Fax:  +49 (0) 2331 / 904 - 111
E-mail:  post@ebro-armaturen.com

(Povinné pole) Povinné informace podle článku 13 GDPR Při prvním kontaktu Vám podle čl. 12, 13 GDPR musíme sdělit následující povinné informace ohledně ochrany osobních údajů: Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, zpracujeme Vaše osobní údaje pouze v případě, že pro jejich zpracování existuje oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), se zpracováním údajů jste vyslovili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), jejich zpracování je nezbytné pro navázání, zdůvodnění, vytvoření obsahové podoby nebo změnu právního vztahu mezi Vámi a námi (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo je zpracování povoleno jinou právní normou. Vaše osobní údaje zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo neodpadne důvod pro jejich uložení (např. po vyřízení Vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – především daňověprávní a obchodněprávní lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají beze změny. Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu použití svých uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo na vznesení námitky, na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu. Dále můžete požadovat opravu, výmaz a za určitých okolností omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti zjistíte v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.