Produkty


Díky našemu širokému sortimentu průmyslových armatur, pohonů a automatizační techniky, nabízíme zákazníkům řešení šitá na míru pro téměř každý jednotlivý případ. Vyrábíme naše vlastní pohony, a proto mohou být armatury vybaveny vždy nejhodnějším pohonem. Výborné vyvážení obou komponentů k sobě navzájem je zajištěno, že snižuje požadavky na energii.

Sériová výroba je náš společný podnik – vývojové řešení pro specifické aplikace je naše nadšení. Tam, kde standardní armatury nesplňují požadavky, úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na vhodném řešení. Rozšířili jsme produktovou řadu o nožová šoupátka naší dceřiné společnosti Stafsjö Valves AB ve Švédsku.

Nožová šoupatka

Silně znečištěná a vláknitá média, která se vyskytují v úpravnách odpadních vod, bioplynových stanicích nebo papírenském průmyslu – to je oblast použití deskových šoupátek. Tam, kde uzavírací klapky narážejí na hranice svých mechanických a fyzických možností, přicházejí na řadu kvalitní šoupátka. Tyto robustní armatury se vyrábějí v sesterské společnosti Stafsjö ve Švédsku.

WB / WB 11

Meziprírubové šoupátko

Nožové šoupátko WB bylo navrženo a je vyrobeno, kontrolováno a testováno podle evropské Směrnice o tlakových zařízeních (PED 97/23/EK) v kategorii II, modul A1, a je tedy označeno symbolem CE.

WB 12

Šoupátko s dvojitou prírubou

Oboustranně těsnicí šoupátko s úplným vrtáním a integrovaným těsněním příruby určené pro média s velkým podílem pevných látek

WB 14

Přírubové šoupátko

WB14 je oboustranně těsnicí šoupátko a do potrubního systému jej tedy lze namontovat nezávisle na směru pohybu tlakového média. Design šoupátkového tělesa je typu lug a obsahuje integrovaná těsnění přírub, proto je jeho montáž snadná a lze jej upevnit i na konec potrubí.

WB 14E

Nerezové nožové šoupátko typu LUG

Nožové šoupátko Stafsjö WB14E je výkonné uzavírací šoupátko s výbornou charakteristikou průtoku. Obousměrné uzavření s nulovým průsakem zajišuje až do tlaku 150 psi / 10 barů.

MV

Mezipřírubové šoupátko

Jednostranně těsnicí nožové šoupátko použitelné v mnoha oborech.

XV

Oboustranné mezipřírubové šoupátko

Oboustranně těsnicí nožové šoupátko pro tekutá média

HG

Obousměrné těsné nožové šoupátko s průchozí deskou

Nožová šoupátka Stafsjö HG mají výbornou průtokovou charakteristiku a zajišují obousměrné perfektní utěsnění. 

HP

Nožové šoupátko pro vysokotlaké použití

Vysokotlaká nožová šoupátka Stafsjö HP, HPT a HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrným tlakům.

HPT

Nožová šoupátka pro vysokotlaké použití

Vysokotlaká nožová šoupátka Stafsjö HP, HPT a HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrným tlakům.

HX

Nožová šoupátka pro vysokotlaké použití

Vysokotlaká nožová šoupátka Stafsjö HP, HPT a HX jsou zesílena tak, aby odolala obousměrným tlakům.

RKO

Nožové šoupátko pro abrazivní média

Nožové šoupátko Stafsjö RKO je spolehlivé a zvláště se hodí pro náročná odpadní a jiná abrazivní média.

JT

Nožové šoupátko

Tento kompletní zachycovač odpadů je určen pro velmi obtížné provozní podmínky při práci s náročnými a abrazivními médii. 

D2G

Nožové šoupátko se dvěma deskami

Nožové šoupátko Stafsjö D2G je obousměrný těsný ventil s úplným vrtáním.

SLV

Nožové šoupátko pro abrazivní kaly

Nožová šoupátka Stafsjö SLV a SLF se zvláště hodí pro abrazivní a náročné kaly v případech, kdy je potřeba provozní spolehlivost a zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLF

Nožové šoupátko

Nožová šoupátka Stafsjö SLV a SLF se zvláště hodí pro abrazivní a náročné kaly v případech, kdy je potřeba provozní spolehlivost a zároveò nízké náklady na provozní cykly.

SLX

Nožové šoupátko

Nožová šoupátka Stafsjö SLX jsou určena pro nejnáročnější použití při přenosu kalů za vysokých tlaků v případech, kdy je potřeba provozní spolehlivost a zároveò nízké náklady na provozní cykly.

TV

Nožové šoupátko

Nožové šoupátko Stafsjö TV se používá jako izolační ventil ve snímačích nebo senzorech v nádobách, kde je třeba malá tlouška ventilu.