Kontakty międzynarodowe

Nasza międzynarodowa sieć sprzedaży z 6 zakładami produkcyjnymi, 24 własnymi oddziałami i światową siecią wybranych przedstawicieli oferuje Państwu możliwość znalezienia kompetentnej osoby kontaktowej w Państwa języku narodowym.

Wybierz swój kraj z menu rozwijanego, a następnie kliknij na „Kontakt”, aby wysłać zapytania, zapytania lub inne informacje bezpośrednio do właściwego oddziału.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Bröer GmbH

Karlstr. 8
D-58135 Hagen

Telefon:  +49 (0) 2331 / 904-0
Fax:  +49 (0) 2331 / 904 - 111
E-Mail:  post@ebro-armaturen.com

(Pole obowiązkowe) Informacje obligatoryjne zgodnie z artykułem 13 RODO W przypadku pierwszego kontaktu według art. 12, 13 RODO jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu wymienione informacje obligatoryjne w zakresie prawa do ochrony danych: Kiedy kontaktują się Państwo z nami przez e-mail, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wówczas, kiedy występuje uzasadniony interes dotyczący przetwarzania (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych (art. 6, ust. 1, lit. a RODO), przetwarzanie jest konieczne do nawiązania, uzasadnienia, ukształtowania treściowego lub zmiany stosunku prawnego między Państwem a nami (art. 6, ust. 1, lit. b RODO) lub inna norma prawna zezwala na przetwarzanie. Państwa dane osobowe pozostają u nas do momentu, kiedy wezwą nas Państwo do ich usunięcia, odwołają Państwo zgodę na ich zapisywanie lub przestanie występować cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa sprawy). Obowiązujące regulacje ustawowe, zwłaszcza terminy przechowywanie wynikające z prawa podatkowego i handlowego, pozostają niezmienione. W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego otrzymywania informacji o źródle, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu, do przenoszenia danych i prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzoru. Oprócz tego mogą Państwo domagać się korekty, skasowania, a w niektórych okolicznościach ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły zawarte są w naszej deklaracjiochrony danych.