Nemzetközi kontaktusok

Nemzetközi értékesítési hálózatunk hat gyártóegységgel, 24 leányvállalattal és egy világméretű képviseleti hálózattal biztosítja Önnek a lehetőséget, hogy az illetékes kapcsolattartóra találjon saját országa nyelvén.

A legördülő menüből válassza ki az országot, majd kattintson a „Kapcsolatfelvétel” fülre ahhoz, hogy kívánságait, ajánlatkérését vagy egyéb megjegyzéseit közvetlenül az illetékes kirendeltséghez küldhesse el.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Bröer GmbH

Karlstr. 8
D-58135 Hagen

Telefon:  +49 (0) 2331 / 904-0
Fax:  +49 (0) 2331 / 904 - 111
E-mail:  post@ebro-armaturen.com

(Kötelező mező) Kötelező tájékoztatás a GDPR 13. cikke szerint A GDPR 12. és 13. cikke szerint az első kapcsolatfelvételnél kötelezve vagyunk arra, hogy az alábbi kötelező adatvédelmi tájékoztatást az Ön rendelkezésére bocsássuk: Amikor Ön e-mailben megkeres minket, akkor a személyes adatait csak abban az esetben dolgozzuk fel, ha azzal kapcsolatban jogos érdek áll fenn (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont), ha Ön beleegyezett az adatok feldolgozásába (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont), az adatfeldolgozás szükséges az Önnel való jogi kapcsolatok megindításához, megalapozásához, tartalmi megvalósításához vagy módosításához (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont), vagy egy hasonló jogi norma engedélyezi az adatfeldolgozást. Az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg nem kéri azok törlését, vissza nem vonja a tárolásra vonatkozó hozzájárulását illetve amíg az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. az Ön ügyének feldolgozása után). Törvényi előírások – különösen a dokumentumok megőrzési idejére vonatkozó adó- és kereskedelmi jogi előírások – mindettől függetlenül érvényben maradnak. Önnek bármikor jogában áll díjmentesen információt kapni a tárolt személyes adatai eredetéről, kezelőjéről és ennek céljáról. Emellett joga van az engedélyezés megtagadására, az adathordozhatóságra, valamint panasz benyújtására az illetékes felügyeleti hatóságnál. Kérheti továbbá a személyes adatai helyesbítését, törlését illetve bizonyos körülmények között a feldolgozásuk korlátozását. Részleteket az adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmaz.