Produkty


Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemysłowej, napędów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwiązania dostosowane do prawie każdego indywidualnego przypadku. Ponieważ nasze siłowniki produkujemy sami, zawory mogą być zawsze wyposażone w optymalnie dopasowany siłownik. Zapewnia to doskonałą koordynację obu komponentów i zmniejsza zużycie energii.

Produkcja seryjna to nasza działalność – rozwój rozwiązań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spełnia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwiązania w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Nasz asortyment został rozszerzony o zasuwy nożowe naszej spółki zależnej Stafsjö Valves AB w Szwecji.

Zasuwy nożowe - Zasuwa międzykołnierzowa

Nasza siostrzana firma w Szwecji Stafsjö Valves opracowuje i produkuje wysokowydajne zawory odcinające do linii celulozowych w celulozowniach i papierniach, układach przeróbki minerałów i układach odwadniających w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami / ściekami do oczyszczania ścieków dla zakładów użyteczności publicznej i przemyśle, obróbce popiołu w elektrowniach i wielu innych.

WB / WB 11

zasuwa nożowa do zastosowania do wody

Te zasuwy są dwustronnie szczelne i dzięki temu mogą być montowane w rurociągach niezależnie od kierunku przepływu. Pełen owiert i rewelacyjne charakterystyki przepływu sprawia że są odpowiednie dla cieczy, szlamów i płynów zawierających ciała stałe w zawiesinie takich jak woda, ścieki czy biomasa.

MV

uniwersalna zasuwa nożowa

Zasuwy nożowe Stafsjo typ MV mają szeroki wachlarz zastosowań. Zasuwa posiada nóż ze zfazowanym ostrzem które pozwala przecinać media. W pozycji zamkniętej nóż zasuwy dociskany jest do uszczelnienia co umożliwia szczelne odcięcie. Specjalna technika odcięcia sprawia że zasuwa MV jest odpowiednia zarówno do mediów płynnych jak i suchych takich jak pulpa,szlam, biomasa, proszki i różnego rodzaju odpady.

XV

zasuwa nożowa

Zasuwa nożowa Stafsjo typ XV umożliwia bezpieczne i szczelne odcięcie niezależnie od kierunku przepływu. Zasuwa posiada dobre charakterystyki przepływu i może być używana w aplikajach z pulpą, biomasą, szlamem, a wersja uszczelniona poliuretanem poszerza wachlarz zastosowań o media ścierne.

TV

zasuwa nożowa

Zasuwa nożowa Stafsjo typ TV jest używana jako zasuwa izolująca dla transmitera lub czujnika na zbiorniku dla którego ważna jest krótka długość zabudowy.