Produkty


Díky našemu širokému sortimentu průmyslových armatur, pohonů a automatizační techniky, nabízíme zákazníkům řešení šitá na míru pro téměř každý jednotlivý případ. Vyrábíme naše vlastní pohony, a proto mohou být armatury vybaveny vždy nejhodnějším pohonem. Výborné vyvážení obou komponentů k sobě navzájem je zajištěno, že snižuje požadavky na energii.

Sériová výroba je náš společný podnik – vývojové řešení pro specifické aplikace je naše nadšení. Tam, kde standardní armatury nesplňují požadavky, úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na vhodném řešení. Rozšířili jsme produktovou řadu o nožová šoupátka naší dceřiné společnosti Stafsjö Valves AB ve Švédsku.

Řídicí a regulační prvky - Spínací skříòka

Automatizované armatury hrají v technologii procesů ústřední roli: Regulují průtočné množství, přerušují proudění výrobku a opět uvolńují potrubí. Výzva spočívá v zajištění perfektní harmonie armatury a pohonu se zvláštním zřetelem ke specifickým požadavkùm zákazníkù. Automatizační technika zjednodušuje komplexní systémy, zajišuje menší chybovost a urychluje příslušnou práci.

SBU-Basic

SBU-Basic

Spínací skříñka SBU nové generace je určena k přímému upevnění na pneumatické ovládací prvky (podle VDI/VDE 3845). EB4.1 – EB12.1). Díky kompaktnímu designu je omezeno riziko chyb a výrobní objem.