Vítejte u EBRO ARMATUREN

Po 40 letech vývoje, výroby a odbytu uzavíracích a regulačních prvků dnes patříme v celosvětovém měřítku mezi špičkové výrobce armatur. Od založení podniku v roce 1972 jsme cíleně a odpovědně zvládali úlohy, které na nás byly kladeny. Od počátku dáváme technologiím v oblasti armatur stále nové impulzy a naše know-how je v mnoha ohledech unikátní. 

Sázíme na pokroková řešení: potřeby a požadavky trhu směřují do našich výzkumných oddělení a jejich výsledkem jsou modifikace produktů a inovace. Nabízíme široký sortiment produktů a služeb počínaje standardní uzavírací klapkou k použití v domácnostech až po vysoce výkonnou klapku HP pro extrémní zatížení včetně systémové technologie pohonù.  

Výroba je založena na nejnovějším stavu techniky CAD-CAM a zpracování CNC, a to při striktním respektování zásad aplikace šetrných technologií v zájmu ochrany životního prostředí. Díky našemu systému řízení kvality, který odpovídá normě DIN EN ISO 9000 a který byl poprvé certifikován již v roce 1993, poskytujeme záruku, že naše produkty splní nejvyšší požadavky na dlouhodobou životnost při vysokém provozním namáhání. 

Downloads

Here you will find all downloads in native language.

Contact

Here you will find the contact data of EBRO Czech Republic.

Download Search

Please enter your search term